A
B
C
OBWODNICA PÓŁNOCNA
 Adres  •  ul. Wyszogrodzka/Żyzna
 Lokalizacja  •  północno-wschodnie części miasta
 Data rozpoczęcia  nieznana  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  nieznana  Wartoœć inwestycji  170 000 000 zł
 Inwestor  •  Urząd Miasta Płocka / GDDKiA
 Projekt  •  

Kolor czerwony - przebieg obwodnicy północnej.

Kolor szary - obwodnica północno-zachodnia.

Kolor żółty - drogi istniejące.

     A - Początek obwodnicy północnej biegnącej od ronda Wojska Polskiego, dookoła Podolszyc Północnych, w kierunku połączenia z obwodnicą północno-zachodnią.

     B - Skrzyżowanie obwodnicy północnej z obwodnicą północno-zachodnią w formie dużego węzła komunikacyjnego, na wschód od skrzyżowania ul. Boryszewskiej i Żyznej. Dalej trasa biegnie w okolicach Boryszewa w kierunku północnym.

     C - Połączenie obwodnicy północnej z drogą nr 60 w miejscowości Goślice, 9 km od granic miasta.

Przebieg obwodnicy w rejonie ronda Wojska Polskiego i Podolszyc

     Omawiana obwodnica stanowi przedłużenie trasy mostowej i planowana jest jako docelowy ślad DK60. Trasa przebiegać ma częściowo przez tereny miasta Płocka, a dalej przez gminę Radzanowo i Bielsk. Jej powstanie uzależnione jest głównie od planów GDDKiA, a w tych póki co budowa nowego odcinka DK60 nie została ujęta.

Pobierz rozszerzenie do Google Earth dodające obwodnice Płocka

 WSTECZ