F
G
A
B
C
D
E
OBWODNICA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
 Adres  •  ul. Otolińska/Bielska/Długa
 Lokalizacja  •  północne części miasta
 Data rozpoczęcia  I etap - 02.2014, II etap - 2015, III etap - 2016  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  I etap - 11.2014, II etap - 2016, III etap - 2017  Wartoœć inwestycji  215 000 000 zł
 Inwestor  •  Urząd Miasta Płocka / GDDKiA
 Projekt  •  Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Kolor czerwony - miejski odcinek obwodnicy północno-zachodniej. Linią przerywaną zaznaczony został odcinek do realizacji w przyszłości.

Kolor brązowy - fragment obwodnicy leżący w gestii GDDKiA.

Kolor żółty - drogi istniejące.

     A -  Początek miejskiego fragmentu obwodnicy na rondzie Wojska Polskiego (węzeł Wyszogrodzka).

     B - Przejście trasy przez ul. Otolińską zrealizowane w formie dużego ronda oraz bezkolizyjnego wiaduktu nad tą ulicą (węzeł Otolińska).

     C - Skrzyżowanie obwodnicy północno-zachodniej z ul. Bielską pomiędzy lotniskiem, a cmentarzem komunalnym. Dalej droga omija Kostrogaj od strony północnej. Na odcinku tym zaplanowano kilka węzłów drogowych, łączących m.in. z przedłużeniem ul. Kostrogaj.

     D - Koniec pierwszej fazy obwodnicy na węzle Długa. Dalej trasa przebiegać ma przez teren Parku Technologicznego wzdłuż ul. Długiej w kierunku ul. Zglenickiego.

     E - Przebieg obwodnicy północno-zachodniej w okolicy ul. Zglenickiego i Dobrzyńskiej. Trasa kończy się na ul. Szpitalnej w taki sposób, aby w przyszłości możliwe było jej przedłużenie w kierunku Wisły i połączenie trzecim mostem z ul. Popłacińską.

     F - Początek pozamiejskiego fragmentu obwodnicy północno-zachodniej na wysokości Słupna. Droga przebiega za Gulczewem i Podolszycami w kierunku Boryszewa, gdzie łączyć się ma z obwodnicą północną.

     G - Połączenie obwodnicy północnej z obwodnicą północno-zachodnią na wschód od skrzyżowania ul. Boryszewskiej i Żyznej w formie dużego węzła komunikacyjnego (węzeł Boryszewo). Dalej droga biegnie w okolicach ul. Otolińskiej i Jędrzejewo by tam połączyć się z miejskim fragmentem obwodnicy.

Mapa z zaznaczonym węzłami drogowymi oraz szczegółowym przebiegiem obwodnicy.

W pierwszym etapie realizowany będzie fragment od ronda Wojska Polskiego do ul. Otolińskiej, w drugim odcinek do ul. Bielskiej, a w trzecim podłączenie do ul. Długiej.

Schemat połączenia nowego odcinka z istniejącym rondem Wojska Polskiego na Podolszycach (węzeł Wyszogrodzka).

     Miejski odcinek obwodnicy północno-zachodniej realizowany jest jako droga klasy głównej przyspieszonej. Posiadała będzie jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, z możliwością dobudowy drugiej nitki w przyszłości.

     Na odcinku pierwszym o długości 1,6 km zaplanowano budowę dużego ronda w ciągu ul. Otolińskiej wraz z przebiegającym nad nim wiaduktem. W okolicy węzłów trasa będzie częściowo dwupasmowa.

     W etapie drugim (blisko 2,1 km) oraz trzecim (2,4 km) powstanie półharfa na węźle Bielska, wiadukt drogowy i kolejowy, rondo ze skrzyżowaniem na węzle Bielska, 3 obiekty mostowe oraz rondo w ramach węzła Długa.

     Trasa wyposażona zostanie w oświetlenie, ekrany akustyczne przy zabudowie mieszkalnej oraz niezbędne drogi serwisowe dla ruchu lokalnego.

Koncepcja przedłużenia obwodnicy północno-zachodniej na zachód od węzła Długa oraz połączeń trasy z istniejącymi ulicami.

     Obwodnica północno-zachodnia docelowo planowana jest jako nowy przebieg DK62, od Słupna do ul. Dobrzyńskiej (wraz z trzecim mostem przez Wisłę).

Pobierz rozszerzenie do Google Earth dodające obwodnice Płocka

 WSTECZ