ŻŁOBEK MIEJSKI
 Adres  •  ul. Kleeberga
 Lokalizacja  •  Podolszyce Północ
 Data rozpoczęcia  listopad 2012  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  listopad 2013  Wartoœć inwestycji  5 000 000 zł
 Inwestor  •  Inwestycje Miejskie Płock Sp. z o.o.
 Projekt  •  ARTEA Ewa Stocka

Widok w kierunku południowo-wschodnim.

Po lewej znajduje się niewidoczne na zdjęciu wejście do Parku Północnego od strony ul. Łączniczek.

     Czwarty żłobek miejski zlokalizowany został na Podolszycach Północ, na działce przylegającej od południa do Parku Północnego.

     Gmach placówki może przyjąć ponad 80 dzieci, składa się z trzech brył o wyrazistej kolorystyce - dwóch parterowych i jednej piętrowej. W każdej z nich ulokowany jest jeden oddział, a na piętrze swą siedzibę ma Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej (odpowiednik Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego).

     W ramach przedsięwzięcia zbudowany został również parking dla 45 pojazdów, drogi wewnętrzne, chodniki oraz plac zabaw. Droga dojazdowa została wytyczona od strony ul. Sikorskiego

Plan zagospodarowania terenu
 WSTECZ