WIADUKT KOLEJOWY
 Adres  •  al. Piłsudskiego
 Lokalizacja  •  Międzytorze
 Data rozpoczęcia  sierpień 2013 Realizacja w toku  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  wrzesień 2014  Wartoœć inwestycji  28 000 000 zł
 Inwestor  •  Urząd Miasta Płocka
 Projekt  •  Konsultacyjne Biuro Proj. "Krzysztof Żółtowski"

Panorama al. Piłsudskiego w kierunku Podolszyc. Miejsce obecnego przecięcia ulicy z torami kolejowymi.

Widok z okolic Cotexu w kierunku zachodnim.

W miejscu planowanego wiaduktu ulica zostanie obniżona względem torowiska, tak aby ruch samochodowy mógł się odbywać dołem, przy niezmienionym ułożeniu torów.

Rzut z poziomu przebudowanej jezdni.

Wiadukt kolejowy oprócz bezkolizyjnego przejazdu udostępni możliwość poruszania się pieszych nad jezdnią bez konieczności używania sygnalizacji świetlnej.

Planowany wiadukt kolejowy z lotu ptaka.

     Przebiegająca przez Płock linia kolejowa na wysokości osiedla Międzytorze przecina główną, sześciopasmową ulicę miasta. Każdorazowy przejazd pociągu powoduje wstrzymanie ruchu na tej arterii komunikacyjnej oraz, w konsekwencji, uciążliwe korki. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wybudowanie wiaduktu kolejowego nad al. Piłsudskiego.

     Ze względu na ukształtowanie terenu (linia kolejowa przebiega na wzniesieniu) najlepszym sposobem bezkolizyjnego przebiegu torów kolejowych jest obniżenie nawierzchni ulicy tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdów pod wiaduktem. Spadek ulicy na odcinku kilkuset metrów będzie wynosił 4° dzięki czemu da się tamtędy również poprowadzić ewentualną linię tramwajową.

     Długość wiaduktu wyniesie 53,4 m, na zewnętrznych krawędziach znajdą się ciągi piesze umożliwiające łatwe przejście na drugą stronę alei. Podczas realizacji przedsięwzięcia niezbędna będzie modernizacja ok. 1 km torowiska znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej konstrukcji. Pojawi się również konieczność przeniesienia istniejących zatok autobusowych, przebudowy chodników, skrzyżowań z drogami osiedlowymi oraz parkingu osiedlowego jak również przebiegających pod ziemią instalacji.

     Przeczytaj komentarze na Forum.
 WSTECZ