ULICA TUMSKA
 Adres  •  ul. Tumska
 Lokalizacja  •  Stare Miasto
 Data rozpoczęcia  czerwiec 2005  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  06.2006 - I etap, 11.2006 - etap, 12.2006 - III etap
 Inwestor  •  Urząd Miasta Płocka
 Projekt  •  Włodzimierz Nowakowski

Koncepcja modernizacji ul. Tumskiej to wieloletni projekt kompleksowego zagospodarowania ulicy w celu podniesienia rangi i prestiżu tej części miasta. Tumska ma stać się płockim salonem.

Wdrożenie projektu autorstwa Włodzimierza Nowakowskiego ma przywrócić ład przestrzenny w formie XIX-wiecznej ulicy. Przewidziana jest likwidacja dotychczasowej zabudowy, reklam, wymiana ławek oraz nawierzchni. Niezbędna będzie ingerencja w przebudowane partery lokali handlowych. Ujednolicone zostanie również oświetlenie, reklamy i zieleń.

Sam deptak utrzymany będzie w piaskowej tonacji, posadzka zostanie zaopatrzona w akcenty o kształcie rozchodzących się fal i łuków.


Na zdjęciu - widok od strony ul. Kościuszki w kierunku północnym.

Widok boczny od strony biurowca PZU.

Na drugim planie, po prawej stronie, znajduje się mała fontanna. Naprzeciw niej widoczna nowa ażurowa fasada maskująca kino "Przedwiośnie"

Nad deptakiem utworzony zostanie świetlisty dach z promieni reflektorów.

Rzut w kierunku nowej fontanny i siedziby Muzeum Mazowieckiego od strony północnej (skrzyżowanie z ul. Kwiatka i Kolegialną).

Tumska nocą - stan faktyczny po realizacji.

Widok w kierunku południowym z odcinka położonego pomiędzy ulicami Królewiecką i Sienkiewicza.

Prezentacja detali architektonicznych.

Osłony pni drzew, latarnie uliczne, płotki rozdzielające.

Widok w stronę ul. Królewieckiej z okolic byłej restauracji Sphinx.

Futurystyczny projekt autorstwa Ignacego Bladowskiego, stanowiący koncepcję przebudowy ul. Tumskiej. Autor przewidział przezroczystą, wysuniętą bryłę, zamykającą istniejącą przerwę w zabudowie naprzeciw banku PKO.

Koncepcja przezroczystego łącznika rozpiętego pomiędzy obiema stronami ul. Tumskiej na wysokości byłego D.H. Centrum (widok w stronę ul. Sienkiewicza).

Łącznik taki, wypełniający luki w zabudowie, umożliwiałby jednoczesną modernizację budynku, w którym powstać miała Galeria Centrum.

     Poniższy opis pochodzi z "Sygnałów Płockich" nr 10 (106) z 10 maja 2004 r.:

     Projekt został podzielony na trzy etapy: I - od pl. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Kwiatka i Kolegialną, II - od skrzyżowania Kwiatka/Kolegialna do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i III - do skrzyżowania Tumskiej z Sienkiewicza do ul. Królewieckiej.

     Wśród głównych założeń rewaloryzacyjnych Włodzimierz Nowakowski wymienia: ochronę zabytkowego układu urbanistyczno-architektonicznego, przywrócenie ulicy - jej zabudowie i podwórkom wartości przestrzennych, estetycznych i funkcjonalnych oraz zachowanie ważnej dla miasta przestrzeni publicznej poprzez nadanie jej formy powiązanych ze sobą placów i ciągów pieszych, podnoszących ją do rangi salonu miasta. Estetyka ma podkreślać i wydobywać wartości historyczne oraz spełniać współczesne potrzeby człowieka: bezpieczeństwo, wygodę, zdrowie i edukację.

     Projektant przedstawił dokładnie m.in. jak ma wyglądać każdy budynek, jaka ma być jego kolorystyka, jak mają wyglądać chodniki, wystawy sklepowe, gdzie zostaną posadzone drzewa, gdzie staną latarnie, hydranty, budki telefoniczne, słupy informacyjne i stojaki na rowery.
     Na całej długości ul. Tumskiej zaprojektował pas środkowy - deptak. W dzień będzie służył pieszym, natomiast w nocy korzystać będą z niego samochody, które dostarczają sklepom towar, wywożą śmieci. To również ciąg komunikacyjny dla straży pożarnej, policji czy karetek pogotowia. Deptak będzie miał 5 metrów i wyłożony zostanie kostką granitową w dwóch kolorach. Po obu stronach zostaną ułożone chodniki po 5,5 metra każdy. W pasach tych Nowakowski stworzył przestrzeń na drzewa, zieleń, siedziska granitowe, latarnie, słupy ogłoszeniowe i ogródki letniej gastronomii. Zostaną one oddzielone od deptaka pasami białych płyt granitowych.

     Od pl. Narutowicza do skrzyżowania ulic Kolegialna/Kwiatka obiektami, które zdecydowały o charakterze przestrzennym ulicy są: Muzeum Mazowieckie i Przedwiośnie. Zaproponowane rozwiązania architektoniczne mają połączyć historię z teraźniejszością. Na rogu ul. Tumskiej i Kolegialnej, Nowakowski zaproponował architekturę współczesną, ale nawiązującą do secesyjnej elewacji kamienicy przy ul. Tumskiej 8.

     W budynku przy ul. Tumskiej 11 zachowana będzie architektura charakterystyczna dla lat 60. Nowakowski dodał jedynie fryz wieńczący budynek i dwa okna oraz zaprojektował arkady do wysokości parteru.

     Według koncepcji ma zostać odnowiona m.in. elewacja kina Przedwiośnie. Będzie to szklany, strukturalny ekran w kolorze jasnobeżowo-złotym, który stworzy lustro dla nowej, ażurowej, dwustronnej pergoli-arkad, wzniesionej w linii zabudowy ulicy. W ten sposób powstanie plac dający miejsce dla organizowania imprez.     Na placu przed "Przedwiośniem" ma stanąć fontanna wraz z granitowymi siedziskami. Będzie to miejsce relaksu. Wyjątkowość tego miejsca w nocy podkreślona zostanie poziomą iluminacją tworzącą sklepienie placu.

     Od ul. Kolegialnej i Kwiatka do ul. Sienkiewicza charakter ul. Tumskiej nadaje "Hotel Angielski". Tuż przed nim Tumska otrzyma formę placu o kształcie wydłużonym - elipsy. Projektant chce to osiągnąć poprzez odpowiednie ułożenie kostki brukowej. Stanie tu też fontanna, podobna jak na I odcinku, ale wykonana w innym granicie, o innej kolorystyce i strumieniu wody. O zmroku i w nocy sklepienie nad nim stworzy dwukolorowa pozioma iluminacja, podkreślająca reprezentacyjny i gościnny charakter tego miejsca.

     Od ul. Sienkiewicza do ul. Królewieckiej wyodrębnione zostaną dwa place o kształcie elipsy, które połączą pasaże piesze zlokalizowane naprzeciw siebie. Każdy z nich będzie miał po dwa zdroje uliczne (hydranty). Handlowy charakter tej części ulicy Tumskiej, w nocy podkreśli pozioma, trójkolorowa iluminacja.

     Włodzimierz Nowakowski zadbał także o bezpieczeństwo na ul. Tumskiej. Zagwarantował to m.in. poprzez wyodrębnienie stref oraz oznakowanie sygnalizatorami i pasami przejść dla pieszych i osób niepełnosprawnych. Na środkowym pasie ulicy zostanie ułożony specjalny wzór, który barwą i swoim zagęszczeniem będzie ostrzegał o zbliżaniu się do przecznic.

     Przy wejściu lub wyjściu z każdego odcinka deptaka staną charakterystyczne pylony, które podkreślą ich przestrzeń. W miejscach niebezpiecznych zostaną ustawione specjalne słupki połączone łańcuchem. Bezpieczeństwo poruszania się po ul. Tumskiej ma także zwiększyć rodzaj użytego materiału, z którego zostanie wykonana nawierzchnia: będzie on antypoślizgowy.

     Jeśli chodzi o zieleń na odcinku I i III ma dominować klon kulisty, a na II - robinia biała odmiana kulista. Stare, istniejące drzewa przewidziano do sukcesywnej wymiany. Ale nawet zimą na Tumskiej nie będzie smutno, gdyż w donicach będą rosły żywotniki uformowane w drzewka. Jako niską zieleń Nowakowski zaproponował berberis julianae (berberys Juliany).

     Aby rozpoczęły się pierwsze prace przy przebudowie i modernizacji ulicy Tumskiej musi teraz zostać wykonana dokumentacja budowlano-wykonawcza. Na jej opracowanie (I odcinek) projektanci mają czas do końca lipca 2004, a na pozostałą część - do końca października 2004. Jednocześnie z pracami projektowymi odbywają się spotkania informacyjne z właścicielami kamienic i ich mieszkańcami.

Zdjęcia budowy:
Lipiec 2005: [1]
Październik 2005: [1]
Listopad 2005: [1] [2] [3]
Grudzień 2005: [1] [2] [3]
Maj 2006: [1] [2] [3]
 WSTECZ