A
B
TRZECIA PRZEPRAWA MOSTOWA
 Adres  •  ul. Szpitalna/Popłacińska
 Lokalizacja  •  zachodnie granice miasta
 Subiektywna ocena    Wartoœć inwestycji  b.d.
 Realizacja w dalszym przedziale czasowym
 Inwestor  •  
 Projekt  •  

Kolor czerwony - przebieg dróg dojazdowych do trzeciego mostu oraz sama przeprawa.

Kolor szary - planowane obwodnice Płocka - północna oraz północno-zachodnia.

Kolor żółty - drogi istniejące.

A - Od zakończenia obwodnicy północno-zachodniej czyli od ulicy Szpitalnej, droga dojazdowa biegnie tuż za zachodnimi granicami miasta i dalej zmierza w kierunku Wisły.

B - Po drugiej stronie rzeki trasa przebiega nad wałem przeciwpowodziowym, a most łączony jest najkrótszym śladem z ul. Popłacińską.

     Koncepcja budowy przeprawy mostowej w zachodniej części miasta narodziła się już na początku lat 90-tych, a poźniej została oficjalnie umieszczona w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka" z 1998 roku.

     Dzięki trzeciej przeprawie mostowej ułatwiony zostałby dojazd do PKN ORLEN i Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, co w istotnym stopniu przyczyniłoby się do rozładowania korków w centrum miasta. Niewykluczone, że na trzecim moście przebiegać mogłyby również tory kolejowe, dzięki czemu wyeliminowano by uciążliwy ruch pociągów przez środek miasta. Zachodni most leżący w ciągu drogi krajowej nr 62 uzupełniałby brakujący fragment systemu obwodnic miasta Płocka, a w przyszłości mógłby stać się drogą dojazdową do autostrady A1.

Pobierz rozszerzenie do Google Earth dodające obwodnice Płocka

 WSTECZ