PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
 Adres  •  ul. Kolegialna
 Lokalizacja  •  Stare Miasto
 Data rozpoczęcia  1999  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  czerwiec 2004  Wartość inwestycji  8 000 000 zł
 Inwestor  •  Urząd Miasta Płocka
 Projekt  •  

Widok od strony skrzyżowania ul. Kolegialnej i Misjonarskiej na zmodernizowane skrzydło.

     Inwestycja objęła remont i rozbudowę PSM, m.in. o klimatyzowaną salę koncertową na 500 osób z doskonałym nagłośnieniem. Oprócz piętrowej sceny z zapadnią na sali znajdują się loże dla VIP-ów, wygodne fotele dla widowni, oraz garderoby dla artystów, pomieszczenie akustyka i zaplecze.

     Obiekt jest wyposażony w wysokiej jakości system monitoringu jak również został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 WSTECZ