JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA NR 2 PSP
 Adres  •  ul. Popłacińska
 Lokalizacja  •  Radziwie
 Data rozpoczęcia  wrzesień 2013 Realizacja w toku  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  grudzień 2015 - I etap  Wartoœć inwestycji  10 000 000 zł
 Inwestor  •  Komenda Miejska PSP w Płocku
 Projekt  •  Mazowieckie Biuro Projektów MAPRO

Rzuty poszczególnych elewacji budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

Szkic drugi od góry przedstawia front strażnicy od strony ul. Popłacińskiej.

     Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 na Radziwiu ma zapewniać bezpieczeństwo lewobrzeżnej części Płocka.

     Nowy obiekt będzie dysponował 1700 m2 powierzchni, której ponad połowę stanowić mają garaże dla sprzętu gaśniczego i do działań specjalistycznych. W pozostałej części znajdą się pomieszczenia administracyjno-socjalne dla strażaków.

     W pierwszym etapie powstanie budynek w stanie surowym, koszt tych działań wyniesie ok 2 mln zł. Prace wykończeniowe obiektu pochłoną kolejne 8 mln zł i będą przeprowadzone w późniejszym okresie.

 WSTECZ