RONDO GRABSKICH
 Adres  •  ul. Dobrzyńska/Gałczyńskiego
 Lokalizacja  •  os. Skarpa
 Data rozpoczęcia  2001  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  czerwiec 2003  Wartość inwestycji  b.d.
 Inwestor  •  Urząd Miasta Płocka
 Projekt  •  

Inwestycja objęła wybudowanie ronda średniej wielkości na głównym skrzyżowaniu dzielnicy Skarpa.

Oprócz budowy skrzyżowania bezkolizyjnego przewidziano również poszerzenie ul. Dobrzyńskiej.

     Modernizacja skrzyżowania na Skarpie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na ul. Dobrzyńskiej. Równolegle prowadzone były dwie fazy inwestycji - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w obrębie ulic Dobrzyńskiej, Gałczyńskiego i Na Skarpie, oraz zbudowanie drugiej nitki ul. Dobrzyńskiej na odcinku od nowego ronda do ul. Mościckiego. Dodatkowo na nowym skrzyżowaniu z ul. Mościckiego została zainstalowana sygnalizacja świetlna.

     Oprócz jezdni wymienione zostały chodniki, oświetlenie uliczne, infrastruktura podziemna, zbudowano nowe ścieżki rowerowe. Wszystkie przejścia dla pieszych przystosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych.

     W przyszłości planuje się przedłużenie nowej nitki ul. Dobrzyńskiej do skrzyżowania z al. Kobylińskiego. W kolejnym etapie wybudowane zostanie drugie pasmo ruchu samej al. Kobylińskiego, od skrzyżowania z ul. Dobrzyńską do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza (obok cmentarza). Warto zaznaczyć, że plany takiego rozwiązania komunikacyjnego powstały już w latach 60-tych.

 WSTECZ