SIEDZIBA REVOCO SA
 Adres  •  ul. Długa/Łukasiewicza
 Lokalizacja  •  Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
 Data rozpoczęcia  II kwartał 2016  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  II połowa 2017  Wartość inwestycji  100 000 000 zł
 Inwestor  •  Revoco SA
 Projekt  •  

     Firma Revoco działaj±ca w branży papierniczej planuje wybudowanie na terenie PPP-T swojej nowej siedziby wraz z centrum produkcyjno-badawczo-rozwojowym. Skupiać się będzie na produkcji innowacyjnych opakowań papierowych wytłaczanych metod± termoformowania oraz na prowadzeniu badań w zakresie nowatorskich technologii. Dzięki temu w Płocku będ± mogły powstawać ekologiczne opakowania nieprodukowane nigdzie indziej w Europie.

     Spółka zamierza ulokować swój zakład na działce o powierzchni ok. 3 ha, objętej podstref± Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W pocz±tkowej fazie zatrudnienie znajdzie ok. 80 osób. Docelowo będzie mogło tam pracować nawet 500 osób.

 WSTECZ