PRZEDSZKOLE STUMILOWY LAS
 Adres  •  ul. Kazimierza Wielkiego/Polna
 Lokalizacja  •  Skarpa
 Subiektywna ocena    Wartoœć inwestycji  100-120 mln zł
 Rezygnacja z realizacji inwestycji
 Inwestor  •  Inwestycje Miejskie Płock Sp. z o.o.
 Projekt  •  Pracownia Projektowa Format

Widok od strony południowo-zachodniej.

W prawym dolnym rogu znajduje się niewidoczny na zdjęciu budynek mieszkalny oraz wjazd do garażu od strony ul. Kazimierza Wielkiego.

Nad nim widoczny jest ogródek do zajęć ruchowych dla przedszkolaków.

Ujęcie na ścianę południową, ukazujące cały budynek przedszkola.

Na pierwszym planie widoczny plac zabaw nad garażem, w głębi ul. Polna.

Rzut w kierunku południowym od strony ul. Polnej.

Od tej strony zlokalizowane jest główne wejście do przedszkola.

Ogródek nad garażem Jeden z placów zabaw Sala dydaktyczna

     Inwestycja na Skarpie zakładała wybudowanie przedszkola dla ok. 240 dzieci od strony ul. Polnej oraz budynku wielorodzinnego od strony ul. Kazimierza Wielkiego.

     Budynek przedszkola miał mieć 2 kondygnacje i częściowe podpiwniczenie. Na parterze znaleźć się miały pomieszczenia dla grup specjalnych i integracyjnych, do zajęć specjalistycznych oraz sala gimnastyczna. Piętro przeznaczono dla oddziałów ogólnodostępnych, pomieszczeń dydaktycznych, sal do zajęć specjalistycznych i terapeutycznych oraz pomieszczeń administracyjnych. Blok żywieniowy z zapleczem socjalnym oraz magazynem ulokowany miał zostać w piwnicy.

     Na zewnątrz zaplanowano kilka placów zabaw, dwa z nich miały powstać na sklepieniach niższych kondygnacji, m.in. krytego parkingu przeznaczonego dla części mieszkalnej.

     W 2015 roku Urząd Miasta podjął decyzję o rezygnacji z budowy tego przedszkola. W zamian remont generalny przejść ma placówka przy ul. Gałczyńskiego.

Widok od strony wschodniej
 WSTECZ