ZABUDOWA PLACU 13 STRACONYCH
 Adres  •  ul. Bielska/Staromiejska/Synagogalna
 Lokalizacja  •  Stare Miasto
 Data rozpoczęcia  sierpień 2001  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  październik 2002  Wartość inwestycji  b.d.
 Inwestor  •  Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 Projekt  •  

Widok zachodniej pierzei Placu 13 Straconych, od strony ul. Bielskiej.

Po lewej stronie znajdują się istniejące ciągi budynków wzdłuż ul. Staromiejskiej i Synagogalnej, w głębi niewidoczny na zdjęciu, historyczny fragment Placu 13 Straconych.

Projekt pasażu przebiegającego pomiędzy kamienicami. W głębi znajduje się minipark i budynki od strony Placu 13 Straconych.

Widok od strony skrzyżowania ul. Staromiejskiej (po lewej) i ul. Bielskiej (po prawej).

Znajdujący się na projekcie przeszklony łącznik nad ulicą miał stanowić przejście do planowanej Bramy Bielskiej.

Stan faktyczny pasażu centralnego.

Pewne detale architektoniczne zostały nieco uproszczone w zrealizowanych budynkach. Zrezygnowano również z dużej ilości nadziemnych łączników i przejść.

     Plac 13 Straconych został zabudowany tylko częściowo, na realizację czeka fragment położony najbliżej ul. Jerozolimskiej (etap II). Według planów z 1998 roku w miejscu tym przewidziane było stworzenie miniparku ogrodzonego transparentnymi ścianami i połączonego z pasażem biegnącym pomiędzy ciągami budynków. Całość miała zamykać plomba dobudowana od strony historycznej części Placu 13 Straconych.

 WSTECZ