PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY
 Adres  •  ul. Długa/Łukasiewicza/Zglenickiego
 Lokalizacja  •  Orlen/Maszewo
 Data rozpoczęcia  styczeń 2005  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  styczeń 2007  Wartość inwestycji  50 000 000 zł
 Inwestor  •  PPP-T SA
 Projekt  •  

Widok znad ul. Łukasiewicza w kierunku zachodnim.

Tereny przeznaczone na technopolię znajdują się w kwadracie ulic Łukasiewicza, Kobiałka, Zglenickiego jak również po zachodniej stronie ul. Zglenickiego.

Centrum administracyjne Parku znajdujące się przy ul. Zglenickiego.

Budynek został gruntownie przebudowany. Wcześniej mieścił się tam Zespołu Szkół Ochrony Środowiska.

     Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny to przedsięwzięcie łączące nowoczesny przemysł, naukę i szeroko rozumianą aktywność gospodarczą. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze 200 ha wokół PKN Orlen, głównie w obszarze dawnej strefy ochronnej Koncernu.

     Urząd Miasta Płocka i Orlen wnosi potencjał intelektualny, techniczny i finansowy, a Politechnika Warszawska i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego zapewnia bazę naukową.

     Park będzie stwarzał korzystne warunki rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym szczególnie tych nastawionych na rozwój nowych lub mało znanych, ale zaawansowanych technologii. Ze względu na swoją działalność PPT będzie doskonałym miejscem dla prowadzenia poważnych inwestycji. Tworzy także zapotrzebowanie na siłę roboczą prowadząc do spadku bezrobocia będącego poważnym problemem regionu. Niewątpliwie spowoduje też rozwój sektora usług obsługującego Park. Docelowo w "Technopolis" pracę ma znaleźć kilka tysięcy osób.

     Obszar Parku Technologicznego podzielony zostanie na trzy główne, funkcjonalne części:

- Centrum Technopolii - zlokalizowane w części centralnej, na obszarze 880 hektarów, skupia przedsięwzięcia dotyczące zaawansowanej technologii rafineryjno-petrochemicznej. W praktyce jest to teren na którym znajduje się PKN Orlen.

- Właściwy Park Technologiczny - obszar o pow. 200 hektarów, położony pomiędzy istniejącą zabudową miejską, a projektowanym Centrum Technopolii. Powstać by tu miały jednostki badawcze, produkcyjne, biznesowe i usługowe.

- Centrum Logistyczne - znajduje się przy północnej granicy PKN Orlen, na terenie gminy Stara Biała, wzdłuż istniejącej infrastruktury kolejowej i terminala paliwowego. Strefa przeznaczona dla działalności logistyczno-spedycyjnej.

     W pierwszym, zasadniczym etapie na 130 ha wybudowano 9 km ulic z oświetleniem i chodnikami, wodociąg, kanalizację, ciepłociąg oraz infrastrukturę teleinformatyczną. W budynku dawnej szkoły powstało centrum administracyjne dla firm rozpoczynających działalnośc w PPP-T. Koszt prac wyniósł 50 mln zł.

     Więcej informacji na stronie internetowej PAIiIZ oraz stronie internetowej PPPT.

Plan zagospodarowania Płockiego Parku Technologicznego
     Przeczytaj komentarze na Forum.
 WSTECZ