A
B
C
DROGI DOJAZDOWE DO MOSTU SOLIDARNOŚCI
 Adres  •  ul. Wyszogrodzka/Dobrzykowska/Kutnowska
 Lokalizacja  •  południowo-wschodnie granice miasta
 Data rozpoczęcia  03.2006 - odc. I i II, 02.2007 - odc. V, 05.2008 - odc. IV  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  07.2007 - odc. I i II, 09.2007 - odc. V, 01.2009 - odc. IV  Wartoœć inwestycji  200 000 000 zł
 Inwestor  •  Urząd Miasta Płocka
 Projekt  •  Arcadis Profil Sp. z o.o.

Kolor czerwony - przebieg dróg dojazdowych do drugiego mostu oraz sama przeprawa.

Kolor szary - planowane obwodnice Płocka - północna oraz północno-zachodnia.

Kolor żółty - drogi istniejące.

     Inwestycja polegająca na skomunikowaniu Mostu Solidarności z istniejącymi drogami krajowymi prowadzona była etapami: w pierwszej kolejności powstały dojazdy do przeprawy (odc. I i II) wraz z poszerzeniem fragmentu ul. Wyszogrodzkiej i budową ronda (odc. V). Następnie zostało wykonane przedłużenie drogi mostowej do południowych granic miasta (odc. IV).

     A-B (odc. IV) - Początek drogi mostowej na skrzyżowaniu ul. Kutnowskiej i Łąckiej na południowej granicy administracyjnej. Modernizacja obejmuje przebudowę skrzyżowania w formie średniej wielkości ronda. W kierunku ul. Dobrzykowskiej biegnie droga z poboczem, ze skrzyżowaniem w ciągu ul. Browarnej i wiaduktem w ciągu ul. Ciechomickiej.

     B-C (odc. I i II) - Skrzyżowanie ul. Dobrzykowskiej z drogą mostową w formie ronda średniej wielkości. Dalej droga ma formę dwóch dwupasmowych jezdni o szerokości 7 m każda, zaopatrzonych w chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie uliczne, rozdzielonych pasem zieleni o szerokości 4 m. Za mostem droga przebiega estakadą nad ulicą Grabówka.

     C (odc. V) - Skrzyżowanie z ul. Wyszogrodzką w formie dużego ronda z sygnalizacją świetlną. Równocześnie z budową ronda nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ul. Wyszogrodzkiej - została dobudowana druga nitka po stronie północnej od ul. Zbożowej do skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Wyszogrodzką (gdzie powstało drugie rondo w kształcie cygara).

     W przyszłości przewidziane jest połączenie drogi mostowej z obwodnicą północno-zachodnią łącznikiem pomiędzy Międzytorzem i Podolszycami do ronda Boryszewo. W niezbędnych miejscach zainstalowane zostaną ekrany dźwiękochłonne.

Pobierz rozszerzenie do Google Earth dodające obwodnice Płocka

Zdjęcia budowy:
Odcinek I i II: VII '06 | IX '06 | IX '06 | X '06 | X '06 | XII '06 | IV '07
Odcinek V: IV '07 | V '07 | VI '07
Odcinek IV: VIII '07 | VIII '07 | X '07 | X '07 | X '07
 WSTECZ