REWITALIZACJA JARU BRZEŹNICY
 Adres  •  ul. Parowa
 Lokalizacja  •  Trzepowo/Skarpa
 Data rozpoczęcia  2015  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  nieznana  Wartoœć inwestycji  b.d.
 Inwestor  •  Urząd Miasta Płocka
 Projekt  •  arch. Joanna Jaskułowska

Najwyżej oceniona koncepcja Joanny Jaskułowskiej z Łodzi.

W jarze zaplanowano m.in. pole piknikowe i biwakowe, psi park, siłownie terenowe, place zabaw, oraz rozlewisko wodne z Muzem Rzeki Brzeźnicy.

Wizualizacja z koncepcji Jolanty Szybiak i Mateusza Morskiego z Kielc, która zajęła drugie miejsce.

Zespół ten zaproponował wykorzystanie filarów mostu w ciągu ul. Łukasiewicza do stworzenia centrum z restauracją, biurami na wynajem i salami konferencyjnymi.

     Ogłoszony przez Urząd Miasta konkurs wyłonił w 2013 roku najlepszy projekt, według którego przeprowadzona zostanie rewitalizacja jaru Brzeźnicy. Jest to teren o powierzchni 170 ha i długości ok. 7 km. Przebiega przez osiedla Trzepowo, Łukasiewicza, Skarpa i Winiary.

     Według zwycięskiego projektu Joanny Jaskułowskiej, zagospodarowanie jaru Brzeźnicy odbywać się będzie w trzech aspektach: środowiska naturalnego, krajobrazu kulturowego oraz funkcji jakie docelowo pełnić ma park.

     Pierwsze zagadnienie prowadzić będzie do podniesienia walorów krajobrazowych jaru i utworzenia w nim "korytarza ekologicznego". Środkiem do tego celu jest oczyszczenie wód rzeki Brzeźnicy, dzięki czemu miejsce to stanie się przyjazne dla rozwoju flory i fauny. Następnym krokiem będzie uporządkowanie zieleni i zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie ścieżek pieszych wzdłuż i w poprzek Brzeźnicy, mostków umożliwiających przekraczanie rzeki, nadrzecznych tarasów i miejsc odpoczynku wyposażonych w siedziska z naturalnych materiałów.

     Część poświęcona krajobrazowi kulturowemu skupia się np. na zaadaptowaniu istniejącej ulicy Parowa na ciąg pieszo-rowerowy oraz budowie Muzeum Rzeki Brzeźnicy, prowadzącego dydaktykę dotyczącą historii osadnictwa w tym miejscu, jak również prezentującego działanie młyna wodnego, który mógłby powstać w wyniku utworzenia małego rozlewiska.

     Aspekt dotyczący funkcji zawiera w sobie m. in. modernizację wjazdów i zjazdów do jaru oraz utworzenie przy nich ogólnodostępnych parkingów. W samym jarze mogłyby powstać pola piknikowe, zielone siłownie, wybiegi dla psów, tereny do jazdy konnej, park linowy ze ściankami wspinaczkowymi, tor rowerowy oraz plac paintballowy. Dzięki powyższym działaniom, od Sobótki do Trzepowa powstałby atrakcyjny teren rekreacyjno-wypoczynkowy.

 WSTECZ