BUDOWA ULICY GRANICZNEJ
 Adres  •  ul. Otolińska/Wyszogrodzka/Graniczna
 Lokalizacja  •  Międzytorze/Podolszyce
 Data rozpoczęcia  październik 2011  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  listopad 2012  Wartoœć inwestycji  32 400 000 zł
 Inwestor  •  Urząd Miasta Płocka
 Projekt  •  BRD Włocławek
Centrum Usług Korporacyjnych

Kolorem żółtym zaznaczono budowę po wcześniej istniejącym śladzie ul. Granicznej.

Kolorem czerwonym zaznaczono odcinek nowoprojektowany.

     Modernizacja ulicy Granicznej na odcinku od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Otolińskiej miała na celu podniesienie standardu dotychczas istniejącego odcinka o nawierzchni gruntowej oraz wytyczenie zupełnie nowej odnogi, wpadającej w światło ul. Targowej.

     W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia ul. Graniczna uzyskała na całej długości nawierzchnię bitumiczną, chodniki z kostki betonowej, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie uliczne. Powstały również skrzyżowania z ulicami lokalnymi, Włókienniczą i Końcową oraz podjazdy do posesji.

     Realizacja tego zadania pozwala na przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum miasta, do czasu powstania docelowego przedłużenia Trasy Ks. J. Popiełuszki na południe od ronda Wojska Polskiego. Dodatkowo nowa ulica ułatwia komunikację pomiędzy północną i wschodnią częścią miasta oraz umożliwia wykorzystanie sąsiadujących z nią terenów do celów inwestycyjnych.

     Zadaniem towarzyszącym ww. inwestycji była przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Wyszogrodzkiej obok Zakładu Energetycznego.

Projekt nowego odcinka ul. Granicznej
     Przeczytaj komentarze na Forum.
 WSTECZ