ELEKTROCIEPŁOWNIA GAZOWA
 Adres  •  ul. Długa
 Lokalizacja  •  Trzepowo/PKN Orlen
 Data rozpoczęcia  sierpień 2015 Realizacja w toku  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  II połowa 2017  Wartoœć inwestycji  1 600 000 000 zł
 Inwestor  •  PKN Orlen S.A.
 Projekt  •  

Elektrociepłownia gazowa powstanie na terenie Orlenu, w sąsiedztwie istniejącej zakładowej elektrociepłowni oraz instalacji Basella.

     Nowa elektrociepłownia realizowana przez firmę Siemens wytwarzać będzie 596 MWe mocy. Nowoczesna turbina gazowa która pracować będzie w zakładzie, pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 oraz zwiększenie rentowności wykorzystania gazu ziemnego w procesach produkcyjnych.

     Powstała w elektrociepłowni para przekazywana będzie do istniejących instalacji koncernu, a energia elektryczna trafi do krajowego systemu sieci przesyłowej.

 WSTECZ