CENTRUM USŁUG BIZNESOWYCH
 Adres  •  ul. Łukasiewicza
 Lokalizacja  •  Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
 Subiektywna ocena    Wartoœć inwestycji  107 826 720 zł
 Zmiana projektu / zakresu realizacji inwestycji
 Inwestor  •  PPP-T S.A.
 Projekt  •  ORLEN Projekt S.A. (CUK), Marek Rowicki (DC)
Centrum Usług Biznesowych

Widok z kierunku zachodniego, znad ul. Zglenickiego na budynki A i B Centrum Usług Biznesowych.

Po lewej stronie wizualizacji widoczna jest ul. Łukasiewicza.

      Centrum Usług Biznesowych to nowoczesny kompleks budynków przeznaczonych dla inwestorów sektora outsourcingu nowoczesnych usług i procesów biznesowych (BPO i SSC) oraz informatycznych i teleinformatycznych usług badawczo-wdrożeniowych.

      Centrum składać się miało z obiektów Centrum Usług Korporacyjnych i Data Center zlokalizowanych w Płocku na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Łukasiewicza, w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby głównej PKN ORLEN S.A. i spółek Grupy ORLEN oraz innych firm szerokiego wachlarza branż produkcji i usług. Lokalizacja budynków Centrum Usług Biznesowych zapewnia dogodny dojazd komunikacyjny, w tym środkami komunikacji publicznej.

      Centrum Usług Korporacyjnych to kompleks nowoczesnych budynków o powierzchni użytkowej minimum 9.000 m2 oferowanej inwestorom branży BPO i SSC oferujących pełną gamę usług i produktów obejmujących procesy finansowe, księgowe, IT, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży i zakupów czy szeroko pojmowane procesy wiedzy. Budynek miał być wyposażony w nowoczesne powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, hol recepcyjny, pomieszczenia archiwalno-magazynowe, sale typu open space oraz powierzchnie wspólne. Wszystkie pomieszczenia charakteryzować się miały doskonałą jakością wykończenia wnętrz wraz z wszechstronnym serwisem technicznym, klimatyzacją, centralnym monitoringiem, okablowaniem strukturalnym, niezawodnym systemem telekomunikacyjnym, kontrolą wilgotności powietrza oraz podwójnym zasilaniem lub awaryjnym systemem podtrzymywania napięcia.

      Dla potrzeb części wspólnych obiektu planowano zakupić wymagane wyposażenie administracyjne i socjalne. Nowoczesne, szybkobieżne windy zapewniać miały sprawną komunikację wewnątrz budynku.

Rzuty w kier. południowo-zachodnim i południowo-wschodnim

     Data Center to obiekt technologiczny spełniający funkcję elektronicznego ośrodka przetwarzania danych klasy Tier III dla inwestorów operujących w branży nowoczesnych usług informatycznych i badawczo-wdrożeniowych. Został on zaprojektowany jako jednokondygnacyjny budynek z wydzieloną:
-

częścią techniczną - komorą serwerowni o powierzchni całkowitej ok. 600 m2 z zapleczem technicznym obsługującym systemy klimatyzacji, zasilania i bezpieczeństwa dla serwerowni,

-

częścią socjalno-biurową i magazynową z pomieszczeniami dla obsługi technicznej infrastruktury ośrodka.

     Inwestycja miała być realizowana w ramach projektu kluczowego pn. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I współfinansowanego jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", Działania 1.4 "Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

     Ze względu na radykalną zmianę formy architektonicznej budynków Centrum Usług Korporacyjnych oraz rezygnację z realizacji Data Center, inwestycja w przedstawionej powyżej formie została zarzucona.

     Więcej informacji na stronie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Plan Zagospodarowania Terenu Centrum Usług Biznesowych:

Wizualizacje wcześniejszego projektu Centrum Usług Biznesowych

Plan Zagospodarowania Terenu wcześniejszego projektu CUB
     Przeczytaj komentarze na Forum.
 WSTECZ