ALEJA ROGUCKIEGO
 Adres  •  al. Roguckiego
 Lokalizacja  •  os. Łukasiewicza
 Data rozpoczęcia  2016  Subiektywna ocena  
 Data zakończenia  2017  Wartoœć inwestycji  b.d.
 Inwestor  •  Urząd Miasta Płocka
 Projekt  •  Glorieta Architekci

Widok od strony południowej w kierunku kościoła Królowej Jadwigi na wysokości ul. Gawareckiego.

Aleja Roguckiego połączy ul. Tysiąclecia z ul. Gwardii Ludowej.

     Zbudowana w latach 80-tych ubiegłego wieku Aleja Roguckiego wraz z przylegającymi do niej terenami to największy teren rekreacyjno-wypoczynkowy na osiedlu Łukasiewicza. Planowana modernizacja zmieni ten zakątek w nowoczesny park łączący centrum miasta z Orlen Areną.

     Przedsięwzięcie obejmie wymianę nawierzchni i korektę przebiegu alejek, wybudowanie kaskad wodnych w formie obelisków, modernizację oświetlenia oraz uporządkowanie zieleni. Nowy układ przestrzenny wykonany zostanie w naśladującej naturę formie - główny ciąg stanowić będzie "rzekę", a dochodzące do niej alejki staną się jej "dopływami".

Plan zagospodarowania terenu
 WSTECZ